STICHTING HUURDERS ROTTERDAM - VESTIA

voor Rotterdamse Huurders

Energiebesparing in huis loont

Energiebesparing in huis loont! Woonlasten kunnen omlaag door minder gas en elektriciteit te gebruiken.
Alleen al door gedragsverandering en relatief kleine investeringen in ...

Benoeming RvC-leden van de drie nieuwe corporaties na splitsing Vestia

De splitsing van Vestia in drie nieuwe corporaties Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft en Zoetermeer betekent ook d...

Met de splitsing van Vestia een nieuwe naam, een nieuwe start

Vestia splitst in drie nieuwe woningcorporaties: Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft-Zoetermeer. Deze drie zelfstand...

Sociaal plan voor Vestia huurders HKT-blok

Goed nieuws voor de bewoners van het HKT-blok in Bergpolder  aan de Heemskerkstraat, De Kempenaerstraat en Talmastraat. Eerst kregen ze in 2019 te horen van de wo...

Splitsing Vestia in drie losse woningcorporaties.

Vragen en antwoorden over de splitsing van Vestia

Zie de volgende website voor meer informatie:

Proef in Rotterdamse wijken Carnisse en Hillesluis: Bewoners meer zeggenschap over sloop en renovatie

Als in de toekomst sloop of renovatie nodig is in de Rotterdamse wijken Carnisse of Hillesluis, dan kunnen bewoners ...

Over Stichting Huurders Rotterdam Vestia

Het Stichting Huurders Rotterdam Vestia (SHRv) heeft als doel om alle Bewonerscommissies (BC) en contactgroepen (CG) van huurders in Vestia complexen in Rotterdam bij elkaar te brengen. De SHRV heeft de ambitie om ondersteuning te gaan geven aan alle actieve huurders van Vestia complexen in Rotterdam. Er is veel kennis aanwezig zowel binnen de SHRV als binnen de BC’s en CG’s die wij met elkaar willen delen. Hierdoor leren wij van elkaar en kunnen zo het kennisniveau verhogen. De stichting ondersteunt de aangesloten BC’s en CG’s waar extra ondersteuning en kennis nodig is.
Lees meer.....

Organisaties samen met SHRV

Stichting Huurders Rotterdam Vestia ondersteund Rotterdamse Vestia Huurders. Er is veel kennis aanwezig zowel binnen de SHRV als binnen de BC’s en CG’s die wij met elkaar willen delen. Hierdoor leren wij van elkaar en kunnen zo het kennisniveau verhogen. Het Platform ondersteunt de aangesloten BC’s en CG’s waar extra ondersteuning en kennis nodig is. Om deze ambitie een basis te geven wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband met Vestia, de Huurdersraad Vestia (HRV), de gemeente Rotterdam en de Woonbond. De betrokkenen bij dit SHRV initiatief zijn Vestia huurders die dit doen als vrijwilligers en zich al actief inzetten voor hun medehuurders binnen hun BC.

Meer over Rotterdamse Organisaties.....

Wilt u reageren?

Adres gegevens

De Savornin Lohmanlaan 157
3038 NJ Rotterdam

E: info@shrv.nl

Wij ontvangen graag uw bericht